POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

O POWIECIE

Powiat Parczewski jest jednym z 24 powiatów województwa lubelskiego, który usytuowany jest w jego północno-wschodniej części. Zajmuje obszar 952 km2, co stanowi 3,79% powierzchni całego województwa. Powiat zamieszkuje 37,1 tyś. osób, co stanowi 1.71% ludności województwa. Przekłada się to na gęstość zaludnienia wynoszącą 39,14 osób na km2. Graniczy z powiatami: lubartowskim, radzyńskim, bialskim, włodawskim i łęczyńskim.

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny