Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  1. Przedmiot konsultacji:
    Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.                

Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie  z wymogami  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ).

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 2 października 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji:

- na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie z dopiskiem „Uwagi do programu współpracy  na 2021 r.” , ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

- pocztą elektroniczną  - e-mail:  oswiata@parczew.pl   lub powiat@parczew.pl  z dopiskiem „Uwagi do programu współpracy  na 2021 r.”

 

Propozycje do programu mogą wnosić osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.  Po zakończeniu konsultacji  projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu  w Parczewie celem podjęcia  stosownej uchwały.

Termin przyjmowania uwag upływa z dniem 16 października 2020 r.

Adres strony internetowej na której zostanie zamieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  z formularzem do zgłaszania uwag -www.powiat.parczew.pl

Komórka organizacyjna Starostwa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 83 355 16 51 ; 83 355 15 90.

Załączniki:

-Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

- Formularz uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2021”.

Powyższy dokument jest opublikowany w wersji graficznej i możliwe jest jego przeczytanie dla osób niepełnosprawnych przez pracownika starostwa pod numerem 833551470.
Prosimy o zapoznanie się informacją dla osób niepełnosprawnych znajdującą się pod tym linkiem oraz z deklaracją dostępności BIPu i strony interntowej powiatu.

Autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych