Jesteś tutaj: Start / WSPÓŁPRACA / KONSULTACJE

KONSULTACJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdanie

18 kwietnia 2017

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Zawiadomienie

23 marca 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Uchwała Nr 70/348/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r.

23 marca 2017

Uchwała Nr 70/348/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznej projektu uchwały Rady Powiatu w Parczewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Sprawozdanie

8 grudnia 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych

16 listopada 2016

Decyzja Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 15 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r. określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864).

Czytaj więcej o: Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych