POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

OBSZAR I POŁOŻENIE

Powiat parczewski, biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obejmuje następujące krainy:

będącymi częścią makroregiomu Polesie Zachodnie.

Jest on jednym z 24 powiatów województwa lubelskiego, który usytuowany jest w jego północno-wschodniej części. Powiat parczewski graniczy z nastepujacymi powiatami:


W skład administracyjny powiatu wchodzą nastepujace jednostki terytorialne:

Powiat zajmuje obszar 952 km2, co stanowi 3,79% powierzchni całego województwa. Zamieszkuje 37,1 tyś. osób, co stanowi 1.71% ludności województwa. Przekłada się to na gęstość zaludnienia wynoszącą 39,14 osób na km2. Siedzibę władz powiatu - miasto Parczew zamieszkuje 10 951 osób.