POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Dla niepełnosprawnych

Opis Powiatu Parczewskiego w języku łatwym do zrozumienia

Opis w Polskim Języku Migowym (w przygotowaniu)

Opis w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo (w opracowaniu)

Obsługa osób niesłyszących w Starostwie Powiatowym w Parczewie