POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

POWIAT

Menu dla: POWIATAkt Erekcyjny Powiatu ParczewskiegoHerb Powiatu

Osobowość prawna została przyznana powiatowi parczewskiemu jako jednostce samorządu terytorialnego na mocy art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1], który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną. Dlatego też ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w art. 2 ust. 2 - stwierdza, że powiat parczewski ma osobowość prawną


[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483.