Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

20 marca 2018

     Już po raz trzeci 19 marca w ośrodku konferencyjnym ,,Alma” w Parczewie odbyła się  uroczysta Gala konkursu  „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego, a celem konkursu  jest nagradzanie różnych form prowadzonej działalności gospodarczej oraz szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Zaproszonych gości, a szczególnie przedsiębiorców i rolników z terenu Powiatu Parczewskiego powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski. W Gali uczestniczyli również Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP, Jerzy Szwaj Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, prof. Jerzy Nitychoruk przewodniczący kapituły konkursowej, ks. Robert Mączka proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatu Parczewskiego, Burmistrz, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, liczne grono przedsiębiorców, a także dyrektorzy instytucji i jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny przyjęło: Katolickie Radio Podlasie i Portal Podlasie24 oraz Słowo Podlasia.
     Podczas Gali zgodnie z regulaminem konkursu nagrodzono przedsiębiorców jak i osoby prowadzące gospodarstwa rolne z terenu Powiatu Parczewskiego.

SP Parczew
Czytaj więcej o: Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

16 marca 2018

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych:

od godz. 07:30 dnia 17.03.2018
do godz. 07:30 dnia 20.03.2018

IMiGW
Czytaj więcej o: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

„ Wiosna bez pneumokoków”

16 marca 2018

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że rozpoczyna się akcja „Wiosna bez pneumokoków”.
W dniach od 20 marca do 29 czerwca będzie można skorzystać z bezpłatnych szczepień na pneumokoki.  Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2013-2016, ale nie objętych kalendarzem szczepień. Warunkiem otrzymania darmowej szczepionki  jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikowanie dziecka do szczepienia. Należy to zrobić do 20 kwietnia 2018 r.
     Cały, dwudawkowy schemat szczepienia zostanie wykonany w czasie trwania akcji.  Liczba szczepionek jest ograniczona. Informacji o szczepieniach udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie pod numerem telefonu 83 354 23 29

PPIS w Parczewie
Czytaj więcej o: „ Wiosna bez pneumokoków”

Bezpłatny program PIT 2017/2018

16 marca 2018

Twój PIT przez Internet
Bezpieczne, szybkie i darmowe rozliczenie PIT


Wysyłka PIT przez E-deklaracje

Gwarantujemy sprawną wsyłkę e-deklaracji z potwierdzeniem Ministerstwa Finansów o otrzymaniu Twojego PITa (UPO).

Intuicyjna i prosta obsługa
Nasz kreator, tryb aktywnych deklaracji oraz szybka wysyłka online sprawia, że wypełnienie PIT trwa krócej niż 5 min. Program dostępny jest w wersji desktop oraz online.

Wytyczne Ministerstwa Finansów
Program został stworzony w oparciu o aktualne druki Ministerstwa Finansów: PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT28/A, PIT28/B, PIT/0, ZAP-3

Bezpieczeństwo SSL
Certyfikat bezpieczeństwa Certum to ochrona Twoich danych, oraz bezpieczne aktualizacje

US Parczew
Czytaj więcej o: Bezpłatny program PIT 2017/2018

Zawiadomienie

9 marca 2018

     Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów /Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w świetlicy wiejskiej w Bojarach odbędzie się zebranie właścicieli i posiadaczy gruntów wsi Antopol w celu odczytania postanowienia Starosty Parczewskiego znak GN-III.6622.1.1.2018.MK1 z dnia 7 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Antopol gm. Podedwórze.
Ponadto, postanowienie to zostanie wywieszone na okres 14 dni tj. od dnia 29 marca do dnia 16 kwietnia 2018r. w lokalu Urzędu Gminy Podedwórze oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Antopol.
Z chwilą upływu tego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane do sołtysa wsi Antopol celem poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich uczestników scalenia oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Antopol.

M.Klajda
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Widowisko poetycko-muzyczne "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ ..."

8 marca 2018ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
W LUBLINIE

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN
W PARCZEWIE

serdecznie zapraszają na

widowisko poetycko-muzyczne
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ ...

w wykonaniu

 • zespołu artystycznego "Nadzieja" działającego przy Domu Kultury w Kocku
 • młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjaklnych w Parczewie
 • uczniów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Parczewie, SP w Paszenkach, SP w Podedwórzu w Przewłoce,
  SP w Sosnowicy
 • grupy tanecznej PKD w Parczewie
 • scholi dziecięcej w Parczewie
 • zespołów ludowych z terenu powiatu parczewskiego
 • Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie
 • chóru parafialnego z Milanowa i ZNP z Parczewa
8 kwietnia 2018 r. godz. 19.00, Parczew
Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1
Czytaj więcej o: Widowisko poetycko-muzyczne "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ ..."

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

8 marca 2018


Podstawa prawna;

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254)
2) Zarządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowe, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą
:

 1. mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:
Czytaj więcej o: Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017

27 lutego 2018Do udziału w konkursie mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:
1-31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Kategorie konkursowe
Mikroprzedsiębiorca    kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Senior                                 kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progres                               kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011,
                                               a 31 grudnia 2014 roku
Start                                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Biznes                    kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Czytaj więcej o: Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

21 lutego 2018

     Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

21 lutego 2018

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej