Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Informacja dot. zaproszenia do składania ofert w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu ofert na realizację zadania pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze względu na wpływające do Operatora konkursu istotne pytania od podmiotów zainteresowanych konkursem, które mają znaczący wpływ na zakres oraz treść ofert.

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023 r.

Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić złożoną ofertę, w takim przypadku powinien wycofać pierwotnie złożoną ofertę i złożyć ją od nowa.  Informacja o wycofaniu powinna zawierać oświadczenie podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa. Oświadczenie o wycofaniu złożone musi być w wersji elektronicznej: w postaci skanu podpisanych dokumentów lub wersji elektronicznej dokumentu wraz z załącznikami podpisanej podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym na adres poczty mailowej biuro@wzajemniepotrzebni.pl.

W związku z przedłużeniu terminu składania ofert zmianie ulegnie regulamin naboru ofert o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Wzajemnie Potrzebni.  

Zapraszamy do składania ofert.

Z wyrazami szacunku
Operator konkursu
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides
Niecała 4/5a 20-080 Lublin
Telefon: 574 311 556

Autor: Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych