Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap III

     Powiat Parczewski już po raz trzeci zawarł umowę z Wojewódzkim   Funduszem   Ochrony   Środowiska   i  Gospodarki   Wodnej  z  siedzibą  w Lublinie  na dofinansowanie  zadania „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap III”.  Całkowita wartość realizacji zadania  w 2016 roku wyniosła 13 000 zł, w tym wkład własny  7 000 zł.
     Zadanie było kontynuacją I  i II etapu prac pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego wykonanego w 2014- 2015 roku. Zakończono III etapowy plan prac pielęgnacyjnych  w ramach dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, który obejmował wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych łącznie na 180 drzewach. W ramach III etapu wykonano na 80 drzewach prace zabezpieczające drzewostan parkowy Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie dokonując wycinki  i cięcia korekcyjne podstaw17 szt. drzew, a także cięcia i prace pielęgnacyjne na kolejnych 63 drzewach. Prace polegały na usuwaniu posuszu, gałęzi uszkodzonych, złamanych, ocierających się. Drzewa zostały poddane cięciom korygującym poprawiającym jednocześnie stan bezpieczeństwa. 
Wykonawcą i autorem programu prac pielęgnacyjnych była firma usługowa Banasiuk Sławomir - Łuków.

     Zarówno wycinka drzewa, jak i poddanie ich zabiegom pielęgnacyjnym prowadzone były zgodne z programem prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych obejmujących całość zadania, zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.  Całość zadania zgodnie z zawartą umową  wykonano do 30 listopada 2016 r.
     Efektem wykonania zadania jest  przedłużenie żywotności drzew, wzmocnienie koron, poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa estetyki otoczenia Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie.

Autor: Anna Ignatowicz