Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Mapa przyrodnicza Powiatu Parczewskiego

     Powiat Parczewski, dbając o obszary chronione występujące na terenie ziemi parczewskiej, wydał publikację Mapa przyrodnicza Powiatu Parczewskiego. Publikacja ukazuje przyrodę powiatu oraz dokumentuje stan środowiska naturalnego przyrody ziemi parczewskiej, terenów objętych ochroną, unikatowych okazów flory i fauny. Zadanie wydawnicze edukacyjno-ekologiczne zrealizowane zostało zgodnie z umową numer 279/2016/D/EE z dnia 17.08.2016 r. zawartą przez Powiat Parczewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Główne cele wydania mapy to:

  • ochrona przyrody Powiatu Parczewskiego,
  • prezentacja walorów przyrodniczych ziemi parczewskiej ukazująca różnorodne środowisko  przyrodnicze, unikatowe bogactwo flory i fauny,
  • prezentacja obszarów chronionych: parków, rezerwatów przyrody, szlaków turystyki pieszej, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, pomników przyrody,
  • udokumentowanie stanu przyrody i środowiska przyrodniczo-ekologicznego powiatu,
  • zwiększenie liczby publikacji przyrodniczych, edukacyjnych i informacyjnych,
  • podniesienie kultury proekologicznej społeczeństwa,
  • podniesienie świadomości aktywnych turystów na temat ochrony środowiska naturalnego,
  • wydanie materiału promującego Powiat Parczewski, Województwo Lubelskie,
  • rozszerzenie kręgu odbiorców poprzez wydawnictwo dwujęzyczne polsko -angielskie.

     Wydanie mapy przyrodniczej Powiatu Parczewskiego pozwoliło na skuteczną ochronę lokalnych zasobów przyrody, wzbogaca wydawnictwa regionalne z zakresu ekologii środowiskowej, wpływa pozytywnie na wzrost zainteresowania unikatowym środowiskiem naturalnym ziemi parczewskiej, województwa lubelskiego oraz na większą dbałość turystów o strefy podlegające ochronie. Dodatkowo powoduje budowanie ekologicznych postaw użytkowników terenów chronionych oraz racjonalne korzystanie z zasobów natury.
     Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za udzieloną dotację, która umożliwiła realizację wydania Mapy przyrodniczej Powiatu Parczewskiego.

Autor: A. Ignatowicz