Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KOMUNIKAT !

25 maja 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2016 Starosty Parczewskiego z dnia 24 maja 2016 r., dzień 3 czerwca 2016 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Starostwa Powiatowego w Parczewie.

Obsługa klientów będzie prowadzona w dniu 11 czerwca 2016 r. (sobota). Tego dnia Starostwo Powiatowe będzie czynne w godzinach 7.30-15.30.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT !

Biała Niedziela w Jabłoniu

24 maja 2016

Mammografia

24 maja 2016
Powiększ zdjęcie

Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

12 maja 2016

     71  rocznicę zakończenia II wojny światowej w powiecie parczewskim rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci poległych na terenie powiatu.
     Przedstawiciele samorządu powiatowego, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie, uczniowie ZSP w Parczewie, I LO Parczew  z nauczycielami i dyrekcją oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali konferencyjnej starostwa aby wspólnie przeżywać wydarzenia sprzed lat.

E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Zawiadomienie

10 maja 2016

     Lider Projektu działając na podstawie pkt. 11 Procedury konkursowej zawartej w Ogłoszeniu o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie